Bạch kim. Troy ounce/Đô la Mỹ, 30 ngày
Bạch kim. Troy ounce/Đô la Mỹ, 1 năm

Ống mao dẫn bạch kim / Loại 211, 212, 213

 

Gía của sản phẩm này được tính theo yêu cầu.

Loại 211

Loại D, mm δ±0,03, mm L Trọng lượng, g
211-1 1,95 0,80 300 16,0
211-2 2,25 0,85 120 9,0
211-3 6,94 6,7 26 1,2
211-4 8,40 8,2 26 1,4

Loại 212

Trọng lượng 16 g.      

Loại 213

Loại d, mm d1, mm Trọng lượng, g
213-1 2,0 0,5 32,0
213-2 2,4 0,9 32,2
213-3 2,5 1,0 32,3
213-4 2,6 1,1 32,4
ĐẶT HÀNG