Bạch kim. Troy ounce/Đô la Mỹ, 30 ngày
Bạch kim. Troy ounce/Đô la Mỹ, 1 năm

Đầu mũi nhíp bạch kim / Loại 219

 

Giá được tính toán tự động hàng ngày phụ thuộc vào kê giá bạch kim trên Sàn giao dịch Kim loại Luân Đôn.

Trọng lượng một đôi 2,4 g.

Loại Giá, Đô la Mỹ *
219 121,59

Nếu đặt một sản phẩm có khối lượng dưới 100 g, giá sẽ tăng lên, xem bảng.

Các nhíp thép được gắn với các đầu mũi bạch kim.

Chúng tôi có thể giúp bạn lựa chọn nhíp thép.

Khi mua đầu mũi nhíp bạch kim, bạn có thể liên lạc với chúng tôi để chúng tôi sẽ giúp bạn tìm
nhíp thép phù hợp với yêu cầu và bán chúng cùng với đầu mũi bạch kim.

ĐẶT HÀNG