Bạch kim. Troy ounce/Đô la Mỹ, 30 ngày
Bạch kim. Troy ounce/Đô la Mỹ, 1 năm
 

Tham gia các cuộc đấu thầu, cạnh tranh về giá

Nhu cầu về dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm bạch kim không phát sinh trong phòng thí nghiệm một cách bất ngờ.

Thông thường, các phòng thí nghiệm bổ sung dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm bạch kim vào kế hoạch mua sắm, sau đó tiến hành đấu thầu hoặc cạnh tranh về giá giữa các nhà cung cấp.

Chúng tôi rất hoan nghênh cách tiếp cận như thế này. Gửi cho chúng tôi lời mời tham gia đấu thầu của bạn, và chúng tôi sẽ rất vui chấp nhận lời mời tham gia.

ĐẶT HÀNG