Bạch kim. Troy ounce/Đô la Mỹ, 10 năm

NHẤN VÀ KÉO       Nhấn và giữ, sau đó kéo sang trái hoặc phải để tăng khoảng thời gian mong muốn trên biểu đồ.

Giảm giá và động lực giá

CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG TẶNG CHO BẠN GIẢM GIÁ! HÃY TỰ NHẬN NÓ!

Hãy xem bảng xếp hạng và mua từ chúng tôi khi bạch kim còn rẻ!

90% chi phí của dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm bạch kim là chi phí của bạch kim nguyên chất.

Giá các sản phẩm của chúng tôi được tính tự động hàng ngày, tùy thuộc vào báo giá bạch kim trên Sàn giao dịch kim loại quý Luân Đon.

Trong năm, biến động của bạch kim có thể lên đến 40 - 50%.

Bạch Kim giá rẻ - Chén nung Bạch Kim giá rẻ.

Để biết thêm, bạn có thể nhấp và đánh dấu khoảng thời gian mong muốn trong sơ đồ bên dưới.

Bạch kim. Hôm nay: 940,70 USD mỗi troy ounce
Troy ounce/Đô la Mỹ, 30 ngày
Troy ounce/Đô la Mỹ, 1 năm
Vàng. Hôm nay: 2 073,20 USD mỗi troy ounce
Troy ounce/Đô la Mỹ, 1 năm
Troy ounce/Đô la Mỹ, 10 năm
Paladi. Hôm nay: 1 010,50 USD mỗi troy ounce
Troy ounce/Đô la Mỹ, 1 năm
Troy ounce/Đô la Mỹ, 10 năm
Bạc. Hôm nay: 25,49 USD mỗi troy ounce
Troy ounce/Đô la Mỹ, 1 năm
Troy ounce/Đô la Mỹ, 10 năm
Rhodium. Hôm nay: 4 390,00 USD mỗi troy ounce
Troy ounce/Đô la Mỹ, 1 năm
Troy ounce/Đô la Mỹ, 10 năm
Iridi. Hôm nay: 4 990,00 USD mỗi troy ounce
Troy ounce/Đô la Mỹ, 1 năm
Troy ounce/Đô la Mỹ, 10 năm
ĐÔ LA MỸ. Hôm nay: 89,76 RÚP
ĐÔ LA MỸ/RÚP, 1 năm
ĐÔ LA MỸ/RÚP, 10 năm
EURO. Hôm nay: 97,91 RÚP
EURO/RÚP, 1 năm
EURO/RÚP, 10 năm
EURO/ĐÔ LA MỸ. Hôm nay: 1,09 USD
EURO/ĐÔ LA MỸ, 1 năm
EURO/ĐÔ LA MỸ, 10 năm
ĐÔ LA MỸ/CNY. Hôm nay: 7,15 CNY
ĐÔ LA MỸ/CNY, 1 năm
ĐÔ LA MỸ/CNY, 10 năm
Nhôm. Hôm nay: 2 207,00 ĐÔ LA MỸ mỗi tấn
Tấn/ĐÔ LA MỸ, 1 năm
Tấn/ĐÔ LA MỸ, 10 năm
Đồng. Hôm nay: 8 629,00 USD mỗi tấn
Tấn/ĐÔ LA MỸ, 1 năm
Tấn/ĐÔ LA MỸ, 10 năm
Lúa mì. Hôm nay: 184,00 GBP mỗi tấn
Tấn/GBP, 1 năm
Tấn/GBP, 10 năm
Dầu Brent. Hôm nay: 78,88 USD mỗi thùng
Thùng/ĐÔ LA MỸ, 1 năm
Thùng/ĐÔ LA MỸ, 10 năm
Bitcoin. Hôm nay: 38 730,10 USD cho 1 BTC
USD cho 1 BTC, 30 ngày
USD cho 1 BTC, 1 năm
Dow Jones Industrial Average. Hôm nay: 36 245,50
30 ngày
1 năm
ĐẶT HÀNG